Algemene voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden

Al onze leveringen geschieden conform de Algemene Voorwaarden voor de voedings‐ en genotmiddelen‐branche, vastgesteld door de Stichting Centraal orgaan voor de Voedings‐ en Genotmiddelenbranche (COVEG). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41199446.

Nieuwe privacyverklaring vanaf 25 mei 2018

Via deze website, onze nieuwsbrief en via social media kanalen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.